Weldadige Stichting van Heutz

De Weldadige Stichting van Heutz biedt behoeftige zieken en gebrekkigen in de gemeente Venlo, en maatschappelijke en sociaal-culturele doelstellingen en activiteiten financieel ondersteuning door middel van een eenmalige donatie.

Hulpbehoevenden worden eerst ondersteund indien de reguliere hulpverleners daartoe geen mogelijkheden meer hebben.

Meer informatie

Naam: Weldadige Stichting van Heutz

Wat: Noodhulp

Waar: Venlo

Voor wie: Behoeftige zieken en gebrekkigen in de gemeente Venlo.

Website: heutzvenlo.nl