Vromen-Gravelijn Stichting

De Vromen-Gravelijn Stichting heeft als doel om financiële steun te verstrekken aan particulieren die in de gemeente Doetinchem wonen en in behoeftige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken.
Jaarlijks stelt de stichting een bedrag vast dat kan worden besteed aan inwoners van Doetinchem, die om een financiële bijdrage vragen.

Meer informatie

Naam: Vromen-Gravelijn Stichting

Wat: Financiële steun

Waar: Doetinchem

Voor wie: Particulieren die in behoeftige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken.

Website: vromen-gravelijn.nl