Voedselbank Walcheren

De Voedselbank Walcheren verstrekt verkregen voedsel gratis aan de armste mensen op Walcheren en doen dit uitsluitend met vrijwilligers. Op deze manier wil de Voedselbank Walcheren een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in de regio Walcheren.

Meer informatie

Naam: Voedselbank Walcheren

Wat: Voedsel

Waar: Middelburg, Veere en Vlissingen

Voor wie: Mensen die van een laag inkomen moeten rondkomen.

Website: vbwalcheren.nl