Voedselbank Veldhoven

Stichting Voedselbank Veldhoven verstrekt wekelijks een gratis voedselpakket aan mensen die behoeftig zijn en onder de armoedegrens (moeten) leven.

De inhoud van het voedselpakket bestaat uit ons door (onder andere) voedselproducenten, groothandels en winkelbedrijven gratis ter beschikking gestelde voedselproducten.

Meer informatie

Naam: Voedselbank Veldhoven

Wat: Voedsel

Waar: Veldhoven

Voor wie: Mensen met een maandelijks besteedbaar inkomen lager dan €230,- per maand (éénpersoonshuishouden). Bij een meerpersoonshuishouden is dit bedrag te vermeerderen met €95,- voor iedere extra persoon die tot het huishouden behoort.

Website: voedselbankeldhoven.nl