Voedselbank Texel

De Voedselbank Texel biedt directe voedselhulp aan de armste mensen. Hiertoe worden voedselpakketten uitgedeeld. Ook draagt de stichting bij aan het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Meer informatie

Naam: Stichting Voedselbank Texel

Wat: Voedsel

Waar: Texel

Voor wie: Texelaars in financiële nood.

Website: voedselbanktexel.nl//a>