Voedselbank Stichting Goed Ontmoet

Voedselbank Stichting Goed Ontmoet helpt mensen die op of onder de armoedegrens leven met voedselpakketten. Om onze klanten voldoende voedsel te kunnen geven, werkt de voedselbank samen met bedrijven, instellingen en overheden. Zo wordt armoede bestreden, voedselverspilling voorkomen en het milieu minder belast. Het voedsel wordt door leveranciers gratis ter beschikking gesteld. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werkt de voedselbank samen met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet altijd tijdelijk zijn.

Meer informatie

Naam: Voedselbank Stichting Goed Ontmoet

Wat: Voedsel

Waar: Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht.

Voor wie: Mensen die op of onder de armoedegrens leven.

Website: goedontmoet.com