Voedselbank Stad Groningen

De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. De hulp die de Voedselbank Stad Groningen biedt is bedoeld om mensen en gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Het doel van de voedselbank is om op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het verhelpen van (verborgen) armoede en tegen gaan van verspilling end e voedselbank werkt er hard aan om goed eten te redden van verspilling en op een voedselveilige en duurzame manier bij de klanten te krijgen!

Meer informatie

Naam: Voedselbank Stad Groningen

Wat: Voedsel

Waar: Groningen

Voor wie: Huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien

Website: voedselbank-groningen.nl