Voedselbank Oss

De Voedselbank Oss zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan circa 200 huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. De hulp die de Voedselbank Stad Groningen biedt is bedoeld om mensen en gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen.

Meer informatie

Naam: Voedselbank Oss

Wat: Voedsel

Waar: Oss

Voor wie: Huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien

Website: voedselbank-oss.nl