Voedselbank Naarden Bussum

De voedselbank Naarden Bussum helpt mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook de voedselbank contact met hulpverleners om andere zaken op orde te krijgen.  

Een goede en gezonde maaltijd voor jou en jouw gezin is belangrijk. Iedereen kan het overkomen dat je ondersteuning nodig hebt. Zoek jij hulp? De voedselbank Naarden Bussum helpt je graag.  

Iedereen die zich aanmeldt krijgt tenminste 1 maand ondersteuning. Pas daarna wordt bepaald of je in aanmerking komt voor een pakket. 

Meer informatie

Naam: Voedselbank Naarden Bussum

Wat: Voedsel

Waar: Bussum, Naarden

Voor wie: Mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Website: voedselbanknaardenbussum.nl