Voedselbank Kollumerland

De Voedselbank Kollumerland maakt deel uit van een landelijk initiatief tegen armoede en verspilling.

De Voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met: “Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.”

De Voedselbank slaat daarmee twee vliegen in één klap. Levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor verkoop in de winkel, maar nog prima geschikt zijn voor consumptie, worden niet meer weggegooid en dus verspild, maar gebruikt om mensen te helpen die deze levensmiddelen hard nodig hebben, omdat ze om welke reden dan ook niet voldoende geld hebben om voldoende eten te kopen.

Meer informatie

Naam: Voedselbank Kollumerland

Wat: Voedsel

Waar: Kollumerland

Voor wie: Mensen die geen geld hebben om voldoende voedsel te kopen.

Website: voedselbankkollumerland.nl