Voedselbank Hardenberg Ommen

De voedselbank Hardenberg Ommen helpt mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De voedselbank verstrekt pakketten met voedsel aan mensen die financieel in de problemen zijn gekomen en daarom niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De deelnemers van de voedselbank worden vooraf gescreend. Er worden bijna 300 pakketten per week uitgegeven aan cliënten binnen de gemeenten Hardenberg en Ommen.

Meer informatie

Naam: Voedselbank Hardenberg Ommen

Wat: Voedsel

Waar: Hardenberg en Ommen

Voor wie: Gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Website: voedselbank-hardenberg.nl