Voedselbank Bolsward

De Voedselbank Bolsward e.o. helpt de minder bedeelden in haar werkgebied iedere week aan een voedselpakket. De vrijwilligers van de voedselbank zorgen ervoor dat dit op een vriendelijke en veilige manier gebeurt. Gezamenlijk helpt de voedselbank zo mensen aan voedsel en wordt voedselverspilling tegengegaan.

De Voedselbank Bolsward is werkzaam in de voormalige gemeenten Bolsward en Wûnseradiel en (deels) Littenseradiel.

Meer informatie

Naam: Voedselbank Bolsward

Wat: Voedsel

Waar: Bolsward, Littenseradiel

Voor wie: Minderbedeelden

Website: voedselbankbolsward.nl