Voedselbank Amersfoort

Voedselbank Amersfoort vindt dat iedereen recht heeft op voldoende en gezond eten. Toch zijn er helaas veel mensen die te weinig inkomen hebben om dit te kopen. Aan deze groep mensen deelt de voedselbank voedselpakketten uit.

Voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp, voor als je korte of langere tijd financieel echt niet rond kunt komen.
Om te bepalen of je recht hebt op een voedselpakket, wil de voedselbank weten hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en kleding. Dus nádat de vaste lasten zoals huur, gas, water, licht, verzekeringen en dergelijke betaald zijn.

Meer informatie

Naam: Voedselbank Amersfoort

Wat: Voedsel

Waar: Amersfoort

Voor wie: Voor mensen die korte of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.

Website: voedselbankamersfoort.nl