Voedselbank Almere

De Voedselbank Almere steunt mensen in financiële nood met basisboodschappen. De voedselbank heeft een supermarkt met basisartikelen waaruit je kunt kiezen. Je krijgt een gratis budget om te gebruiken in de supermarkt.

In Nederland leven er méér dan een miljoen mensen leven onder de armoedegrens. In Almere zijn dat er rond de 45.000. Deze groep is vaak door onvoorziene omstandigheden of verkeerde keuzes in financiële problemen gekomen. Door ziekte, ontslag, echtscheiding of een onvoorziene coronacrisis komt het zelfs zover dat er geen geld is om eten te kopen. Waardoor je in problemen bent gekomen maakt de voedselbank niet uit. De. Voedselbank Almere is er dan om te zorgen dat er een verse, gezonde maaltijd op tafel kan komen.

Meer informatie

Naam: Voedselbank Almere

Wat: Voedsel

Waar: Almere

Voor wie: Mensen leven onder de armoedegrens.

Website: voedselbankalmere.nl