VluchtelingenFonds: het laatste vangnet

Voor vluchtelingen die de hoge kosten van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning niet kunnen opbrengen, is er een laatste vangnet: het VluchtelingenFonds (ook wel Noodfonds genaamd).

Het Noodfonds is een laatste vangnet. Vluchtelingen kunnen een beroep doen op het Fonds onder bepaalde voorwaarden:

  • als zij kunnen aantonen dat ze een asielachtergrond hebben;
  • als het uitgesloten is dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of de gemeente de kosten op zich neemt;
  • als zij de kosten op geen enkele andere manier kunnen betalen.

Wordt een aanvraag goedgekeurd door VluchtelingenWerk, dan krijgen vluchtelingen een gedeelte van de kosten vergoed. Aanvragen worden ingediend bij de regionale stichtingen van VluchtelingenWerk.

Meer informatie

Naam: VluchtelingenFonds (Noodfonds)

Wat: Vluchtelingen

Waar: Landelijk

Voor wie: Vluchtelingen

Website: vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-fondsen/vluchtelingenfonds