Van Ravesteyn Fonds

Het Van Ravesteyn Fonds is een fonds speciaal bestemd voor inwoners van Leidschendam en Stompwijk die om sociale en medische redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke en culturele doelen kunnen gebruik maken van dit geld.

Meer informatie

Naam: Van Ravesteyn Fonds

Wat: Noodhulp

Waar: Leidschendam, Stompwijk

Voor wie: Inwoners van Leidschendam en Stompwijk die om sociale en medische redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Website: vanravesteynfonds.nl