Thom Hoofwijk Fonds

Het Thom Hoofwijk Fonds vindt het belangrijk dat in de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting) wordt voorzien. Dat mensen de kans krijgen om uit de schulden te raken en mensen, die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom verleent het Thom Hoofwijk Fonds bijdragen voor individuele noden. Het gaat om aanvullende, eenmalige bijdragen uit voor individuele noden, waarin niet op een andere manier wordt voorzien. De maximum bijdrage voor individuele hulp is €500,-. Bij hoge uitzondering kan het meer zijn.

Meer informatie

Naam: Thom Hoofwijk Fonds

Wat: Noodfonds

Waar: Roermond

Voor wie: Mensen die de problemen zijn gekomen.

Website: thomhoofwijkfonds.nl