Thom Hoofwijk Fonds

Het Thom Hoofwijk Fonds keert eenmalige bijdragen uit voor individuele noden, waarin niet op een andere manier wordt voorzien en die met een bijdrage uit het Fonds snel en effectief kunnen worden gelenigd.

Het Thom Hoofwijk Fonds vindt het belangrijk dat in de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting) wordt voorzien. Dat mensen de kans krijgen om uit de schulden te raken en mensen, die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom verleent het Thom Hoofwijk Fonds bijdragen voor individuele noden.

Meer informatie

Naam: Thom Hoofwijk Fonds s

Wat: Noodhulp

Waar: Roermond

Voor wie: De zwakkeren in de Roermondse samenleving.

Website: thomhoofwijkfonds.nl