Tesselschade Studiefonds

Het Tesselschade Studiefonds biedt vrouwen onder voorwaarden een financiële ondersteuning in de studiekosten, mits een afgeronde opleiding zicht biedt op economische zelfstandigheid.

Het fonds ondersteunt vrouwen financieel in de kosten van hun opleiding, met als doel vrouwen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid. Vele opleidingen op verschillende niveaus (mbo, hbo, universitair) en in diverse richtingen komen in aanmerking, zoals bijvoorbeeld geneeskunde, rechten, pabo, verpleegkunde, en ook technische opleidingen. Om in aanmerking te komen voor steun van het Tesselschade Studiefonds is het van belang dat een opleiding officieel erkend is. Ook wordt rekening gehouden met het arbeidsmarktperspectief van de opleiding.

Meer informatie

Naam: Tesselschade Studiefonds

Wat: Studie

Waar: Landelijk

Voor wie: Vrouwen die onvoldoende middelen hebben om hun studie zelf te kunnen bekostigen.

Website: tesselschade-arbeidadelt.nl/studiefonds