T-Fonds voor mensen met een beperking

Het T-Fonds beoogt het welzijn en kwaliteit van leven van mensen met een beperking te verbeteren door bij te dragen aan vervoermiddelen en woningaanpassingen. Het fonds geeft hiertoe financiële ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of beperking die in een moeilijke financiële situatie verkeren en zelf niet de aanpassing of inrichting van de woning of een passende vervoersoplossing kunnen bekostigen, ook niet na het gebruikmaken van voorliggende voorzieningen.

Het T-Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling nemen die door een verwijzer is ingediend.

Meer informatie

Naam: T-Fonds

Wat: Vervoer, Woningaanpassing, Woninginrichting

Waar: Landelijk

Voor wie: Mensen met een chronische ziekte of beperking.

Website: tfonds.org