Suppletiefonds Den Haag

Het Suppletiefonds voorziet in financiële middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen zodat er weer perspectief ontstaat. Het gaat dan om bestaansbedreigende schulden die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en licht en schulden bij de ziektenkostenverzekeraar. Per aanvraag wordt in de regel niet meer dan € 3750,- beschikbaar gesteld en alleen dan als alle bedreigende maatregelen daarmee worden afgewend én er mag worden aangenomen dat herhaling van de problemen in de toekomst vermeden kunnen worden.

Alleen aanvragen die door professionele hulp- of dienstverleners worden ingediend, worden in behandeling genomen

Meer informatie

Naam: Suppletiefonds

Wat: Noodfonds, Schulden aflossen

Waar: Den Haag

Voor wie: Kinderen tot 18 jaar.

Website: socialefondsendenhaag.nl/fondsen/suppletiefonds