SUN Waterweg

SUN Waterweg wil urgente financiële noodsituaties van inwoners van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen helpen oplossen, daar waar (wettelijke) voorzieningen niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn.

SUN Waterweg kan financiële steun verlenen in de vorm van een financiële bijdrage, een bijdrage in natura en met een renteloze lening. Deze bijdrage is bedoeld om een dreigende situatie af te wenden, om schuldsanering te kunnen starten, een opstap naar werk of school mogelijk te maken. Ook kan de gift worden gebruikt om een dreigende sanctie te voorkomen, zoals het afsluiten van water, energie of een huisuitzetting.

Meer informatie

Naam: SUN Waterweg

Wat: Noodhulp

Waar: Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Voor wie: Inwoners van de Maassluis, Schiedam en Vlaardingen die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente.

Website: sunwaterweg.nl