SUN Leiden

SUN Leiden (Stichting Urgente Noden Leiden) zich in voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. SUN Leiden biedt dan hulp bij acute financiële nood. SUN helpt als andere loketten gesloten blijven; hulp in de vorm van een financiële bijdrage en/of een renteloze lening. SUN Leiden behandelt alleen aanvragen die worden gedaan door professionele hulpverleners.

Meer informatie

Naam: SUN Leiden

Wat: Noodhulp

Waar: Leiden

Voor wie: Steunbehoevende personen en organisaties.

Website: sunleiden.nl