SUN Krimpenerwaard

SUN Krimpenerwaard wil urgente financiële noodsituaties van inwoners van de gemeente Krimpenerwaard helpen oplossen, daar waar (wettelijke) voorzieningen zoals de Participatiewet niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn.

SUN Krimpenerwaard helpt mensen die een urgente financiële of materiële nood hebben. Wij kunnen zo nodig binnen 24 uur hulp bieden met een gift. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor een gift vaak het verschil betekent tussen enerzijds een uitzichtloze situatie of anderzijds nieuw perspectief en de moed om door te gaan. We bieden ook sociale leningen aan bij een urgente financiële noodsituatie. Dat doet de stichting met name als er diverse kleine schulden zijn en waarbij ze met een renteloze lening kunnen bijdragen aan het voorkomen van problematische schulden en het bieden van perspectief.

Meer informatie

Naam: SUN Krimpenerwaard

Wat: Noodhulp

Waar: Krimpenerwaard

Voor wie: Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente.

Website: sunkrimpenerwaard.nl