Stichting Zorg en Bijstand

Stichting Zorg en Bijstand biedt concrete hulp aan Hagenaars met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau, die door omstandigheden buiten hun schuld in een crisissituatie zijn geraakt.
Aanvragen voor ondersteuning kunnen alleen via professionele hulpinstellingen worden ingediend.

De stichting verleent gerichte, overwegend eenmalige hulp, vooral aan kinderen die in de knel raken en achterstanden dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld in de vorm van een fiets om naar school te gaan, of een opleiding die hun betere kansen op de arbeidsmarkt biedt. Maar ook in acute nood (‘broodnood’) wordt bijgesprongen.

Meer informatie

Naam: Stichting Zorg en Bijstand

Wat: Noodfonds

Waar: Den Haag

Voor wie: Hagenaars met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau, die door omstandigheden buiten hun schuld in een crisissituatie zijn geraakt.

Website: zorgenbijstand.nl