Stichting Wensjes Almere

Stichting Wensjes Almere is een non-profit organisatie die met vele vrijwilligers hulp biedt binnen 24 uur aan minderbedeelde mensen in Almere. Wensjes biedt door haar laagdrempeligheid tijdelijk hulp en probeert deze mensen weer op weg te helpen naar een menswaardig bestaan. Wensjes verstrekt binnen 24 uur noodhulp in de vorm van levensmiddelen, kleding en mentale ondersteuning. Wensjes biedt een luisterend oor voor mensen met een hulpvraag en verwijst door naar andere hulpinstanties zoals de wijkteams van de Gemeente Almere.

Meer informatie

Naam: Stichting Wensjes Almere

Wat: Kleding, Levensmiddelen

Waar: Almere

Voor wie: Minderbedeelde mensen in Almere.

Website: wensjesalmere.nl