Stichting Waander Companje

Stichting Waander Companje heeft als doel is het financieel ondersteunen van kinderen uit (één-ouder) gezinnen binnen de gemeente Rijssen-Holten waar onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn om kinderen tot en met ca. 16 jaar aan allerlei activiteiten mee te laten doen. De Stichting Waander Companje biedt met name ondersteuning aan kinderen van alleenstaande ouders, kinderen waarvan de ouders onder curatele van de Stadsbank staan en kinderen die door omstandigheden buiten allerlei regelingen vallen.

De financiële steun zal onder meer bestaan uit het betalen van contributies voor (sport)verenigingen, bijdragen in (school)benodigdheden, bijdragen voor schoolreisjes, excursies en studie voor zover voorliggende voorzieningen hierin niet voorzien.

Meer informatie

Naam: Stichting Waander Companje

Wat: Financiële ondersteuning, Onderwijs

Waar: Rijssen-Holten

Voor wie: Kinderen uit (één-ouder) gezinnen die niet financieel draagkrachtig zijn.

Website: stichtingwaandercompanje.nl