Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum

Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum wil iets doen aan de armoede in de gemeente Het Hogeland. Concreet betekent dit dat de stichting de kwetsbaren, huishoudens met een minimaal inkomen, ondersteunt met individuele hulp, noodhulp en acties onder meer op het gebied van gezondheid en welzijn.

Meer informatie

Naam: Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum

Wat: Noodhulp, Voedsel

Waar: Het Hogeland

Voor wie: Mensen in acute financiële nood.

Website: vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl