Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming

Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming heeft ten doel het ondersteunen van rechtspersonen en natuurlijke personen welker werkzaamheid ligt op het gebied van de dierenbescherming. Uit dat fonds worden uitkeringen gedaan voor de volgende drie doelen:

  • tegemoetkomen in de kosten die de ziekte van een huisdier met zich meebrengt voor mensen die van een minimum inkomen moeten leven.
  • donaties aan instellingen die zich met de bescherming van dieren bezighouden.
  • donaties aan buitenlandse kleinschalige dierenbeschermingsprojecten

Meer informatie

Naam: Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming

Wat: Huisdieren

Waar: Landelijk

Voor wie: Mensen die van een minimum inkomen moeten leven.

Website: daadwerkelijkedierenbescherming.nl