Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland

Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland houdt zich bezig met het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en het uitdelen daarvan aan personen, die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. De hulp is bedoeld voor mensen, die minder dan het minimuminkomen ter beschikking hebben. Deze vorm van hulp is tijdelijk en wordt maximaal 3 jaar lang verleend. Een voedselpakket wordt verstrekt ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur van de betrokken cliënt. De pakketten worden om de twee weken uitgedeeld.

Meer informatie

Naam: Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland

Wat: Voedsel

Waar: Gaasterland-Sloten, Súdwest-Fryslân

Voor wie: Personen, die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Website: voedselbankzwf.nl