Stichting Voedselbank Veenendaal

Stichting Voedselbank Veenendaal biedt noodhulp door het wekelijks verstrekken van voedsel.

Om gebruik te maken van de voedselnoodhulp is een voedselbankpas nodig. Om vast te stellen of cliënten aan de toelatingscriteria voldoen worden zij in samenwerking met Schuldhulpmaatjes financieel gescreend.

Meer informatie

Naam: Stichting Voedselbank Veenendaal

Wat: Voedsel

Waar: Veenendaal

Voor wie: Mensen met een minimuminkomen.

Website: voedselbankveenendaal.nl