Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel

De Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel wil, net als de andere voedselbanken in Nederland, deze armoede bestrijden. Hierbij is één van de uitgangspunten dat verspilling op de ene plaats, zoals het vernietigen van goed voedsel, wordt tegengegaan door het uitreiken van voedsel op plaatsen waar het hard nodig is. De Voedselbank is een aanvullende mogelijkheid om de directe (voedsel)nood te lenigen en is dus bedoeld als noodhulp.

Meer informatie

Naam: Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel

Wat: Voedsel

Waar: Tytsjerksteradeel

Voor wie: Minima.

Website: voedselbankt-diel.nl