Stichting Voedselbank Peel en Maas

Stichting Voedselbank Peel en Maas verstrekt voedselpakketten. Deze zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd moeite hebben om rond te komen.

Stichting Voedselbank Peel en Maas verstrekt kosteloos voedsel aan mensen die om diverse redenen niet (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten. Onze voedselpakketten dienen in deze context gezien worden als acute noodhulp.
Anderzijds wordt er veel voedsel vernietigd of verspild. Niet eens zozeer uit onverschilligheid als wel om diverse economische redenen.

Meer informatie

Naam: Stichting Voedselbank Peel en Maas

Wat: Voedsel

Waar: Peel en Maas

Voor wie: Mensen die voor kortere of langere tijd moeite hebben om rond te komen.

Website: voedselbank-peelenmaas.nl