Stichting Voedselbank Etten-Leur

Stichting Voedselbank Etten-Leur verstrekt wekelijks een voedselpakket aan mensen die niet voldoende geld hebben voor een gezonde maaltijd. Daarnaast worden klanten ook geholpen door ze te verwijzen naar instanties die zich bezighouden met armoedebestrijding en schuldhulpverlening en te wijzen op beschikbare fondsen voor mensen die financieel krap zitten.

Meer informatie

Naam: Stichting Voedselbank Etten-Leur

Wat: Voedsel

Waar: Etten-Leur, Rucphen en Zundert

Voor wie: Mensen die niet voldoende geld hebben voor een gezonde maaltijd.

Website: voedselbanketten-leur.nl