Stichting Voedselbank Doetinchem

Stichting Voedselbank Doetinchem verstrekt voedselpakketten aan inwoners van Doetinchem en Bronckhorst die met geldproblemen lopen. In een rijk land als Nederland is helaas de Voedselbank hard nodig. Oorzaak is dat mensen in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Voor de oplossing daarvan wordt vaak de hulp ingeroepen van een hulpverlenende instantie. In Doetinchem is dat de Buurtcoach, in Bronckhorst het sociaal team. Veel mensen komen onder het sociale minimum met alle negatieve effecten van dien. Voor die mensen biedt de Voedselbank tijdelijk voedselhulp.

Meer informatie

Naam: Stichting Voedselbank Doetinchem

Wat: Voedsel

Waar: Bronckhorst, Doetinchem

Voor wie: Mensen met financiële problemen.

Website: voedselbankdoetinchem.nl