Stichting Voedselbank Den Helder e.o.

Stichting Voedselbank Den Helder e… is een particulier initiatief dat iets doet tegen armoede en verspilling van voedsel in en rond Den Helder.

Mensen die om welke reden dan ook in financiële problemen zijn geraakt en na betaling van vaste lasten te weinig geld overhouden voor goede en gezonde voeding, komen in aanmerking voor een voedselpakket.

Meer informatie

Naam: Stichting Voedselbank Den Helder e.o.

Wat: Voedsel

Waar: Den Helder

Voor wie: Mensen die om welke reden dan ook in financiële problemen zijn geraakt.

Website: voedselbankdenhelder.nl