Stichting Vluchteling als Naaste

Stichting Vluchteling als Naaste stelt zich ten doel het bieden van rust, veiligheid en eerste levensbehoeften aan vluchtelingen. Het herstellen van geknakt vertrouwen en het bieden van medische, psychische en sociale zorg. De eerste stap is geborgenheid en veiligheid, achting en waardering. Wanneer vluchtelingen zich geborgen en veilig voelen, geacht en gewaardeerd, kunnen volgende stappen gezet worden.

Meer informatie

Naam: Stichting Vluchteling als Naaste

Wat: Medische hulp, Praktische hulp en Rechtshulp

Waar: Helmond

Voor wie: Vluchtelingen.

Website: stvan.nl