Stichting Veul Diech Good

Stichting Veul Diech Good heeft als doel om een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeproblematiek in Zuid-Limburg en het bevorderen van het welzijn van zieken, chronisch zieken en gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Meer informatie

Naam: Stichting Veul Diech Good

Wat: Huisraad, Voedsel

Waar: Zuid-Limburg

Voor wie: Mensen die in armoede leven.

Website: stichtingveuldiechgood.nl