Stichting Urgente Noden Zoetermeer

Stichting Urgente Noden Zoetermeer zorgt voor financiële ondersteuning wanneer mensen en gezinnen door omstandigheden tussen wal en schip dreigen te vallen. Vaak buiten hun schuld om. Er zijn geen wettelijke regelingen (meer) waar ze gebruik van kunnen maken of ze komen er niet (meer) voor in aanmerking. Soms duurt het aanvraagproces te lang. Als er niets gebeurt, verergeren de problemen snel. Een beetje financiële hulp kan dit vaak al voorkomen.

Stichting Urgente Noden Zoetermeer heeft drie mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

  • Noodfonds: je kunt een gift van maximaal €1500,- aanvragen voor jouw cliënt.
  • Sociaal Leenfonds Zoetermeer: voor mensen met een schuld tot €1750,- (gezinnen tot € 2500,-) kan een een renteloze lening aangevraagd worden.
  • Supermarktbonnen: voor mensen die geen of te weinig geld hebben om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.

Aanvragen kunnen alleen door die hulpverleners worden ingediend.

Meer informatie

Naam: Stichting Urgente Noden Zoetermeer

Wat: Levensmiddelen, Noodfonds, Schulden aflossen

Waar: Zoetermeer

Voor wie: Mensen die leven van een minimuminkomen of die al langere tijd op het sociaal minimum leven, bijvoorbeeld als gevolg van beslag op het inkomen.Ook is het fonds voor kwetsbare groepen, ouderen, zieken en kinderen in een achterstandsituatie.

Website: sunzoetermeer.nl