Stichting Urgente Noden Weert

Stichting Urgente Noden Weert (SUN Weert) is een lokale stichting die mensen in acute financiële nood steunt. De stichting doet dat onafhankelijk, maar in nauwe samenwerking met professionele hulpverleners en de gemeente Weert. De noodhulp van SUN kan alleen aangevraagd worden door professionele hulpverleners, zoals Jeugdhulp, GGZ, instellingen voor thuiszorg of vluchtelingenwerk.

Meer informatie

Naam: Stichting Urgente Noden Weert

Wat: Noodhulp

Waar: Weert

Voor wie: Voor inwoners van de gemeente Weert die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of een andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente, of als er haast geboden is.

Website: sunweert.nl