Stichting Urgente Noden Uithoorn

Stichting Urgente Noden Uithoorn kan financiële hulp verlenen aan inwoners van Uithoorn en De Kwakel die, naar mening van de stichting, in urgente financiële nood verkeren en die geen beroep (meer) kunnen doen op een voorliggende voorziening zoals de wet werk en bijstand, schuldhulpverlening of andere bestaande regelingen.

De aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een hulpverlenende instantie of een hulpverlener. Het gaat hierbij om aanvragen, waarbij naar het oordeel van de hulpverlener, urgente bijstand nodig is.

Meer informatie

Naam: Stichting Urgente Noden Uithoorn

Wat: Huisdieren

Waar: De Kwakel, Uithoorn

Voor wie: Mensen die urgente financiële nood verkeren en die geen beroep (meer) kunnen doen op een voorliggende voorziening

Website: urgentenodenuithoorn.nl