Stichting Urgente Noden Twente

Stichting Urgente Noden Twente zet zich in voor mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Het gaat om mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen bieden. Sun Twente biedt hulp bij acute financiële nood. SUN Twente helpt als andere loketten gesloten blijven en als mensen geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enig andere regeling van Rijk of gemeente. geven hulp in de vorm van een éénmalige gift. De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken.

Op dit moment werkt SUN Twente voor de gemeenten: Almelo, Hardenberg en Twenterand

Meer informatie

Naam: Stichting Urgente Noden Twente

Wat: Noodfonds

Waar: Almelo, Hardenberg en Twenterand

Voor wie: Inwoners van Almelo, Hardenberg en Twenterand die in urgente individuele nood verkeren.

Website: suntwente.nl