Stichting Urgente Noden Nissewaard

Stichting Urgente Noden Nissewaard geeft financiële hulp aan inwoners van Nissewaard, die in een acute financiële noodsituatie verkeren en niet meer of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand.

Het fonds verstrekt een éénmalige uitkering voor noodzakelijke bestaanskosten. Hierbij kan gedacht worden aan leefkosten om het eind van de maand te halen, het voorkomen van huisuitzetting of afsluiting van energie of water. Andere kosten kunnen zijn: extra kosten voor onderwijs, noodzakelijke huishoudelijke apparaten en kosten voor woninginrichting. De hoogte van de gift hangt af van de hulpvraag. Het bedrag ligt meestal tussen de €100 en €2.000,-

Uitsluitend (professionele) hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen bij het fonds. De toegekende bijdrage wordt uitbetaald aan de aanvragende instelling, of rechtstreeks aan het bedrijf waarvan een offerte is ingediend.

Meer informatie

Naam: Stichting Urgente Noden Nissewaard

Wat: Noodhulp

Waar: Nissewaard

Voor wie: Inwoners van Nissewaard, die in een acute financiële noodsituatie verkeren.

Website: sunnissewaard.nl