Stichting Urgente Noden Lekstroom

Stichting Urgente Noden Lekstroom (SUN Lekstroom) zet zich in voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. SUN Lekstroom biedt wij hulp bij acute financiële nood. SUN helpt als andere loketten gesloten blijven; hulp in de vorm van een financiële bijdrage (gift) en/of een renteloze lening.

SUN Lekstroom behandelt alleen aanvragen die worden gedaan door professionele hulp- en dienstverleners.

Meer informatie

Naam: Stichting Urgente Noden Lekstroom

Wat: Noodfonds

Waar: Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden.

Voor wie: Mensen die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente.

Website: sunlekstroom.nl