Stichting Urgente Noden Groningen en Drenthe

Stichting Urgente Noden Groningen en Drenthe (SUN) verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Het werkgebied van SUN omvat de gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe die aan SUN deelnemen. In die gemeenten kunnen medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt aanvragen indienen. SUN helpt alleen als er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Het geld voor de verstrekkingen komt van fondsen en donaties.

Meer informatie

Naam: Stichting Urgente Noden Groningen en Drenthe

Wat: Noodhulp

Waar: Drenthe, Provincie Groningen

Voor wie: Mensen die in dringende financiële nood verkeren.

Website: sungroningendrenthe.nl