Stichting Urgente Noden Delft

Stichting Urgente Noden Delft en omgeving wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. De stichting vindt dat alle inwoners van Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat niemand buiten de boot mag vallen.

Nederland kent veel regelingen en voorzieningen om iedereen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. In de meeste gevallen werkt het stelsel goed. Maar soms ontstaan er schrijnende situaties waarin de wettelijke voorzieningen tekortschieten. Dan kan SUN Delft e.o. uitkomst bieden: snel en met een eenvoudige procedure. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen alleen ingediend worden door medewerkers van professionele hulpverlenende organisaties. Een voorwaarde voor toekenning is verder dat er geen gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen.

Meer informatie

Naam: Stichting Urgente Noden Delft

Wat: Noodhulp

Waar: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp

Voor wie: Mensen die in acute financiële nood verkeren en wanneer voorzieningen niet of niet voldoende beschikbaar zijn.

Website: urgentenodendelft.nl