Stichting Tienermoederfonds

Het Tienermoederfonds wil ondersteuning bieden door het leveren van tijdelijke financiële en praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het regelen en inrichten van een woonruimte en de babyuitzet.

Jonge, zwangere vrouwen krijgen niet zelden te maken met moeilijkheden rond financiën, huisvesting en sociaal netwerk. Vooral aan goede huisvesting blijkt een grote behoefte, al dan niet in combinatie met goede begeleiding. In veel gevallen ís er wel huisvesting mogelijk, maar is die onbetaalbaar voor de doelgroep. Soms wordt er dan ingetrokken bij familie, maar ook dat brengt nieuwe vragen met zich mee.

Het Tienermoederfonds wil daar iets aan doen. Daarom helpt het fonds tijdelijk en op maat helpen bij huisvesting, het kopen van de meest essentiële spullen en een goede start aan het ouderschap.

Meer informatie

Naam: Stichting Tienermoederfonds

Wat: Financiële bijdrage, Praktische hulp

Waar: Landelijk

Voor wie: Jonge in Nederland verblijvende vrouwen in de leeftijd tot 23 jaar, die onbedoeld zwanger zijn geraakt.

Website: tienermoederfonds.nl