Stichting THR

Stichting THR is er voor mensen die nu in de gevangenis zitten. Zij komen allemaal een keer weer vrij. Maar wat kunnen wij eraan doen om hen dan een goede buurman of buurvrouw te laten zijn? En om zelf een goede buurman, buurvrouw van hen te zijn? Stichting THR geeft die aandacht via gerichte financiële ondersteuning. De ontvanger weet dat het vanuit een achterban komt die gelooft dat mensen een tweede kans verdienen. Die vindt dat de samenleving minder toeschouwer en meer betrokken moet zijn bij het strafrecht. Daar worden wij allen beter en veiliger van.

Een persoon of instantie, die de (ex-)gedetineerde begeleidt, zoals de reclassering, het maatschappelijk werk, begeleid wonen of organisaties die zich bezighouden met arbeidstoeleiding kan een aanvraag doen. Uit die aanvraag moet blijken dat het een noodzakelijke uitgave betreft, die niet door uitkeringsinstanties wordt vergoed. Concreet moet er geacht worden aan bijdragen voor bijvoorbeeld een fiets, kleding, openbaar vervoer of tandverzorging.

Meer informatie

Naam: Stichting THR

Wat: Financiële ondersteuning

Waar: Arrondissement van de Rechtbank Midden-Nederland

Voor wie: Ieder die gedetineerd is, of is geweest en die woonachtig is in het arrondissement van de Rechtbank Midden-Nederland.

Website: stichtingthr.nl