Stichting Stop

Stichting Stop is het goede doel tegen kinderarmoede in Nederland. De stichting geeft tweemaal per jaar een kledingpakket met nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke cadeautjes in de vorm van nieuw speelgoed.

Stichting Stop is een samenwerkingspartner van Stichting Kinderen van de voedselbank. Een groot aantal kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Zij kunnen niet meedoen, doordat in het gezin waar ze opgroeien materiële zaken en middelen ontbreken. Het is bekend dat ook in een rijk en hoogontwikkeld land als Nederland sprake is van armoede en dat de gevolgen daarvan vaak een grote en langdurige impact op kinderen hebben.

Meer informatie

Naam: Stichting Stop

Wat: Kleding, Speelgoed

Waar: Landelijk

Voor wie: Kinderen die onder de armoedegrens leven.

Website: stichtingstop.com