Stichting Steunfonds Vluchtelingen De Bilt

Stichting Steunfonds Vluchtelingen De Bilt heeft als doel het verlenen van financiële steun aan vluchtelingen in de gemeente De Bilt, voor zover het noden betreft die buiten de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente De Bilt of andere overheid.

Zowel personen als organisaties kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen.

Meer informatie

Naam: Stichting Steunfonds Vluchtelingen De Bilt

Wat: Financiële steun

Waar: De Bilt.

Voor wie: Vluchtelingen

Website: steunfondsvluchtelingendebilt.nl